لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
رئیس: یوسف مرادلو
دبیر: سیروس میانجی
تلفن تماس: 77517311
شماره فکس: 77517313
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر ار بهارشیراز، نبش کوچه مقدم، پلاک 60، طبقه چهارم، واحد 14، کدپستی 1613813561
وب سایت: www.ilzima.ir